Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Grant „Dostępny samorząd- granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

Data publikacji: 2023-03-17, 10:25:03

Tytuł projektu: „Przebudowa wejścia, biura podawczego i kasy dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”

Grant „Dostępny samorząd- granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

Wnioskodawca: Gmina Istebna

Partnerzy projektu: nie dotyczy

Data złożenia wniosku aplikacyjnego: 22.04.2022 r. nr wniosku: DSG/1110

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14.02.2023 r.

Przedmiot projektu:

  • Dostawa i montaż platformy przyschodowej.

  • Zakup i montaż drzwi wejściowych

  • Zakup i montaż drzwi wewnętrznych

  • Zakup i montaż planu tyflograficznego

  • Instalacja pętli indukcyjnych

  • Oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille`a 

  • Zakup i instalacja tablicy piktograficznej z informacjami dotyczącymi Urzędu

  • Zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych informujących o pomieszczeniach.

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej Urzędu Gminy w Istebnej.

Cel projektu: Poprawa dostępności architektonicznej Urzędu Gminy poprzez przebudowę schodów i montaż platformy przychodowej tak aby umożliwić wejście do budynku osobom starszym, osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Okres rzeczowej realizacji: 2023 r.

Montaż finansowy:
Całkowity koszt: 190 000,00
Koszty kwalifikowane: 190 000,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 128 105,60 zł (84,28% powierzonego grantu)

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 23 894,40 zł (15,72 % powierzonego grantu)

Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane: 38 000,00 zł

Wykonawca inwestycji:

  • nazwa:

  • data zawarcia umowy na realizację inwestycji:


 Dodał: Piotr Gazurek (1289)