Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca
14.09
2023

Dożynki Diecezjalno-Gminne Istebnej

Niedzielne Dożynki w Gminie Istebna miały szczególny charakter, jako że dziękowaliśmy za tegoroczne plony wraz z całą Diecezją Bielsko-Żywiecką. Rozpoczęły się więc one od uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Ordynariusza Romana Pindla w Kościele pw. Dobrego Pasterza w Istebnej. Biskup sprawował tę Najświętszą Ofiarę do Bożej Opatrzności za urodzaje z placów: Haratyki, Michałki, Kulonki, Kubale, Wojtki, Kępka, Kawule, Centrum, domy za Strażnicą, Dzielec, Gazury, Kiepki i Miki, a Dziekan Dekanatu Istebniańskiego Ks. Tadeusz Pietrzyk za zmarłych parafian  ze wszystkich tych placów z prośbą dla nich o nagrodę życia wiecznego. Pozostali koncelebrujący tą Eucharystię kapłani, którzy przybyli do naszej świątyni wraz z delegacjami z całej diecezji sprawowali ją w intencjach Panu Bogu wiadomych.

Jeszcze przed rozpoczęciem Mszy Świętej gospodarz istebniańskiej parafii powitał przed kościołem Jego Ekscelencję Biskupa Romana Pindla, Wójta Gminy Istebna, wszystkich gości i  parafian prosząc biskupa o błogosławieństwo i pokropienie wodą święconą zgromadzonych, po czym nastąpiła procesja wejścia. Już w świątyni Wikariusz Parafii Dobrego Pasterza w Istebnej poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Istebna Łucję Michałek-Chudecką. Pani Wójt zwracając się do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa, Księdza Dziekana, wszystkich przybyłych na uroczystość księży, sióstr zakonnych, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy oraz wszystkich goszczących w Istebnej delegacji i mieszkańców wyraziła swą wielką radość z możliwości wspólnego dziękczynienia za plony i świętowania Dożynek Diecezjalnych. Podkreśliła ona wartość pokoju, jakim dzięki Bożej Opatrzności cieszy się nasza ziemia, a wartość ma on szczególną, gdy tuż za naszą granicą trwa wojna. Pani Wójt opowiedziała też o niedawnym, bardzo ważnym dla całej społeczności lokalnej wydarzeniu, jakim było dokonane w pierwszą sobotę września zawierzenie na Jasnej Górze całej naszej gminy Matce Bożej. Padły też słowa o tym, jak wiele znacząca dla naszego istnienia jest wiara, która pozwala na zachowanie tożsamości i tradycji.

Po tym wystąpieniu rozpoczęła się Najświętsza Ofiara, o przewodniczenie której Dziekan naszego dekanatu poprosił Biskupa Ordynariusza. Lektorami przypadających na XXIII Niedzielę Zwykłą czytań byli młodzi parafianie, a Słowa Ewangelii według św. Mateusza (Mt 18, 15-20) odczytał przybyły na uroczystość Ksiądz Prałat Stanisław Kozieł.

Homilię wygłosił bp Roman Pindel, wielokrotnie odwołując się w niej do mającej miejsce w tym samym  dniu beatyfikacji rodziny Ulmów. „Nie możemy świętować naszych dożynek bez odwołania się do życia niezwykłej rodziny Ulmów, która utrzymywała się z pracy na niewielkim gospodarstwie” – podkreślił. Duchowny mówił o wyjątkowość tej beatyfikacji, której po raz pierwszy w historii Kościoła dostąpiła cała rodzina – rodzice wraz ze swymi dziećmi, w tym jednym, które zaczęło się rodzić podczas tych dramatycznych wydarzeń, jakie doprowadziły do ich męczeńskiej śmierci. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup przybliżył zgromadzonym życiorys tej wspaniałej rodziny, w której centrum były dzieci, a panująca w domu gościnność przyciągała w jego progi wielu potrzebujących rady, czy pomocy mieszkańców wsi. Kapłan opowiedział o pięknym świadectwie, jakie płynie ze znalezionego po śmierci Ulmów, należącego do nich  egzemplarza Pisma Świętego, gdzie obok ewangelicznego tekstu o dobrym Samarytaninie można zauważyć dopisane przez ojca rodziny słowo tak. Inny zakreślony w Biblii tej fragment Ewangelii Mateusza brzmi „Albowiem jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jaką za to mielibyście zapłatę” (Mt 5, 46).

„Ulmowie nie szukali śmierci, ale gdy zobaczyli w progach swojego domu ośmioro Żydów, którym bezpośrednio groziła śmierć, przyjęli ich i ukryli na poddaszu swojego małego domku składającego się z małej sieni, kuchni i izby. Dzielili się tym co posiadali z ludźmi innej religii, zagrożonymi już w tym momencie śmiercią, choć w przypadku donosu groziła śmierć także całej rodzinie Ulmów” – zaznaczył hierarcha. Przywołał on także słowa Papieża Franciszka, który jeden z rozdziałów swojej najnowszej adhortacji „Gaudete et exsultate” zatytułował: „Święci z sąsiedztwa” „Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym: w rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, aby zarobić na chleb […] W tej wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu, widzę świętość Kościoła walczącego. Jest to często „świętość z sąsiedztwa”, świętość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga albo, by użyć innego wyrażenia, są „klasą średnią świętości w Kościele”.

Jak przystało na dożynki nie zabrakło też słów dziękczynienia Bogu za błogosławieństwo, dzięki któremu  praca rąk ludzkich może przynosić obfity plon. Po modlitwie powszechnej Ksiądz Biskup pobłogosławił i poświęcił wieniec i chleb dożynkowy oraz przyniesione w tym dniu do świątyni warzywa i owoce.

Uroczystą procesję z darami otworzyli starostowie-gazdowie dożynek z placu Kulonki Henryk i Halina Jałowiczorowie. Kolejno z darami do ołtarza podchodzili:

 • Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda;
 • Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek-Chudecka wraz z małżonkiem - wręczyli oni Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Akt Zawierzenia Władz Samorządowych oraz całej Gminy Istebna Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski;
 • Siostry Służebniczki;
 • Przedstawiciele poszczególnych placów Haratyki, Michałki, Kulonki, Kubale, Wojtki, Kępka, Kawule, Centrum, domy za Strażnicą, Dzielec, Gazury, Kiepki i Miki przynieśli dary stołu.
 • Delegacje z dekanatów naszej diecezji: Andrychowskiego, Bielsko-BiałaCentrum, Bielsko-Biała II, Cieszyńskiego, Czechowickiego, Goleszowskiego, Jasienickiego, Jeleśniańskiego, Kęckiego, Łodygowickiego, Międzybrodzkiego, Milowskiego, Osieckiego, Radziechowskiego, Skoczowskiego, Strumieńskiego, Wilamowickiego, Wiślańskiego, Żywieckiego;
 • Rodzina Ruckich niosąc patenę z hostią i ampułki z winem.

Niezwykle uroczysty charakter tej mszy dodatkowo podkreślały pieśni wykonywane przez Zespół Regionalny Istebna oraz kapele góralskie. Po procesji z darami muzycy zaintonowali utwór „Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało”.

Na zakończenie liturgii biskup w serdecznych słowach podziękował ks. prałatowi Stanisławowi Koziełowi za 10-letnią posługę duszpasterza rolników, jednocześnie udzielając mu błogosławieństwa na dalsze lata posługi kapłańskiej. Wręczył też dekret nominujący nowego duszpasterza tego środowiska. Został  nim dziekan naszego Dekanatu Istebniańskiego ks. Tadeusz Pietrzyk, a zgromadzeni przyjęli tą wiadomość gromkimi brawami! Proboszcz Parafii Dobrego Pasterza w Istebnej podziękował swemu zwierzchnikowi za zaufanie i zapowiedział, że pragnie się modlić z rolnikami i za rolników oraz wyraził nadzieję, że za rok spotkamy się na kolejnych Dożynkach Diecezjalnych, w którymś z dekanatów naszej diecezji.

Kończąc tą niezwykle uroczystą Mszę Świętą Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Roman Pindel udzielił wiernym błogosławieństwa na dalszą owocną pracę na roli i dożynkowe świętowanie.

Po Eucharystii goście zaproszeni zostali do specjalnie dla nich przygotowanych i pięknie udekorowanych bryczek oraz wozów, po czym z centrum Istebnej wyruszył wielobarwny korowód koni, zaprzęgów i ciągników rolniczych ze wszystkich sołectw.

Dalsza część obchodów miała miejsce w Amfiteatrze „Pod Skocznią”, gdzie już od rana obsługę gastronomiczną przygotowywali pracownicy szkół i rodzice z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej Zaolziu. Na zainteresowanych czekały już także stoiska z rękodziełem i produktami lokalnymi. Można więc było zakupić prace podopiecznych Stowarzyszenia „Dobrze, że Jesteś”, koronki koniakowskie Teresy Legierskiej, koszyczki z korzenia świerkowego Jana Zogaty, ozdoby na szydełku Moniki Kubieniec, tradycyjne czepce wykonywane przez Kingę Zawadę metodą igiełkową, ceramikę i obrazy Heleny Setli, zabawki z drewna Mariana Łoboza, kapelusze POLKAP i miody z pasieki Koniakowska Słodycz.

Kiedy już wszyscy goście, gazdowie i pozostali uczestnicy korowodu przybyli do amfiteatru od gry na trombitach w wykonaniu Piotra i Pawła Kukuczków rozpoczął się  ceremoniał dożynkowy. Podkreślając uroczysty charakter tego wydarzenia reprezentująca Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej Roksana Klamka poprosiła zebranych o powstanie, a Orkiestra  Dęta z Trójwsi odegrała „Mazurka Dąbrowskiego”.

Jako gospodarze na scenie pojawili się Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek-Chudecka wraz z zastępcą Łukaszem Małyszem. Pani Wójt z wielka radością powitała Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Romana Pindla,  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudę, Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła Pawła Kłopotowskiego, Wicewojewodę Śląskiego  Roberta Magdziarza, Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku Tomasza Laszczaka, asp. sztab. Grzegorza Żuchowicza – Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Ustroniu, uczestniczącego w wydarzeniu w imieniu mł. bryg. Michała Pokrzywy – Komendanta PSP w Cieszynie, ppłk Grzegorza Kantyka reprezentującego Dowódcę 13.Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasza Białasa, sołtysów wsi Istebna, Jaworzynka i Koniaków, Przewodniczącego Rady Gminy Istebna Stanisława Legierskiego wraz z przedstawicielami Rady Gminy Istebna (Magdaleną Muchą, Lucyną Bytow, Barbarą Kubas, Kazimierzem Łackiem, Ignacym Zowadą, Władysławem Zowadą, Hubertem Kukuczką i Michałem Kohutem), przybyłych na uroczystość księży z Dekanatu Istebniańskiego, Zakonników z Franciszkańskiej Pustelni w Jaworzynce, Siostry Służebniczki, dotychczasowego Diecezjalnego Duszpasterza Rolników Księdza Prałata Stanisława Kozieła oraz wszystkie przybyłe na uroczystości delegacje z dekanatów całej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, mieszkańców i gości.

W Dożynkach Diecezjalno-Gminnych udział wzięli liczni kapłani z naszego dekanatu:

 • Dziekan Dekanatu Istebniańskiego, a zarazem Proboszcz Parafii Dobrego Pasterza w Istebnej ks. Tadeusz Pietrzyk,
 • Wicedziekan Dekanatu Istebniańskiego, a zarazem Proboszcz Parafii Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycatku ks. Marek Modzelewski,
 • Proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce ks. Grzegorz Kotarba
 • Administrator Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce ks. Robert Szczotka,
 • Administrator Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce ks. Tomasz Wala
 • Proboszcz Parafii Świętego Bartłomieja Apostoła w Koniakowie ks. Krzysztof Pacyga
 • Wikariusz Parafii Świętego Bartłomieja Apostoła w Koniakowie ks. Grzegorz Tomaszek
 • Wikariusz Parafii Dobrego Pasterza w Istebnej ks. Wojciech Kamiński
 • Ks. Jerzy Mrukwa,

jak również delegacje z dekanatów naszej diecezji: Andrychowskiego, Bielsko-Biała  Centrum, Bielsko-Biała II, Cieszyńskiego, Czechowickiego, Goleszowskiego, Jasienickiego, Jeleśniańskiego, Kęckiego, Łodygowickiego, Międzybrodzkiego, Milowskiego, Osieckiego, Radziechowskiego, Skoczowskiego, Strumieńskiego, Wilamowickiego, Wiślańskiego, Żywieckiego.

Nie zabrakło też dyrektorów szkół Danuty Haratyk-Woźniczki – Dyrektora ZSP Istebna, Magdaleny Marek – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce oraz Dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej Zaolziu Bogdana Ligockiego.

Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek-Chudecka odczytała też list, jaki Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Rolników, Uczestników i Organizatorów tegorocznych uroczystości dożynkowych. Następnie na scenę zaproszony został Minister Stanisław Szwed, który przedstawił zgromadzonym list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników i organizatorów Dożynek Diecezjalno-Gminnych w Istebnej. Premier podkreślił w nim wielkie znaczenie pracy rolników i zapewnił o woli wspierania ich przez rząd, a także złożył życzenia, by codzienny trud przynosił obfite plony. Również ze swej strony Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej wyraził radość z możliwości uczestniczenia w tak pięknych i ważnych obchodach oraz złożył całej społeczności na czele z Wójt Gminy Istebna podziękowania za kultywowanie tradycji, ochronę wartości i wiary.

Jako kolejny głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Istebna Łukasz Małysz, który jeszcze raz powitał wszystkich przybyłych do amfiteatru, a szczególnie tych, którzy nie zostali wymienieni wcześniej z imienia i nazwiska, bowiem jak podkreślił, każdy uczestnik tych wydarzeń jest dla nas ważny. Specjalne podziękowania skierował on także do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które czuwały nad bezpieczeństwem korowodu i służb porządkowych oraz podkreślił obecność kół łowieckich. Odczytał on także list wystosowany z okazji Dożynek Diecezjalno-Gminnych w Istebnej przez Europoseł Jadwigę Wiśniewską. Następnie na scenę zaproszony został Wicewojewoda Robert Magdziarz, który w okolicznościowym przemówieniu podziękował Pani Wójt za zawierzenie Gminy Istebna Matce Bożej i skierował serdeczne słowa do ludzi zaangażowanych w pracę dla dobra wsi, po czym zaprosił na scenę Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudę i wręczył mu w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Nadszedł też czas powitania tegorocznych Gazdów Dożynkowych reprezentujących poszczególne place współorganizujące to wydarzenie:

z Sołectwa Istebna byli to

 • Halina i Henryk Jałowiczor z Kulonków (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, gdzie tegoroczne dożynki przygotowywali mieszkańcy placów: Haratyki, Michałki, Kulonki, Kubale, Wojtki, Kępka, Kawule, Centrum, domy za Strażnicą, Dzielec, Gazury, Kiepki i Miki)
 • Karolina i Antoni Czepczor z Leszczyny (Parafia Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce)
 • Mariola i Władysław Procner z Połomia (Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce)

 z Sołectwa Jaworzynka

 • Agnieszka i Ryszard Kukuczka reprezentujący place Czadeczka Dolna i Górna, Kikula i Zakikula (Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce)
 • Judyta i Jakub Łacek reprezentujący place Małyjurki iSzkawrany (Parafia Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycatku)

Z sołectwa Koniaków Czesław i Bożena Suszka reprezentujący place Gronik i Bukowina (Parafia Świętego Bartłomieja Apostoła w Koniakowie).

Kiedy to już gazdowie powitani zostali gromkimi brawami Zespół Regionalny Istebna wykonał utwór „Plon, niesiemy plon”, po którym Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Roman Pindel pobłogosławił dożynkowe chleby. W modlitwie hierarcha wspomniał o tych którzy pracują aby nam nie zabrakło codziennego chleba i potrzebie wdzięczności za ten dar, jak i dar Chleba Eucharystycznego – naszego pokarmu na życie wieczne.

Gazdowie na scenie wręczyli dożynkowe chleby Wójtowi Gminy Istebna Łucji Michałek-Chudeckiej, Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Romanowi Pindlowi,  Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisławowi Szwedowi, Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorzowi Pudzie, Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła Pawłowi Kłopotowskiemu, Wicewojewodzie Śląskiemu  Robertowi Magdziarzowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Istebna Stanisławowi Legierskiemu, Sołtysowi Wsi Istebna Barbarze Juroszek, Sołtysowi Wsi Jaworzynka Bogusławie Kawulok, Sołtysowi Wsi Koniaków Janowi Gazurowi.

Trzymając na rękach otrzymany od Państwa Jałowiczor chleb Wójt Gminy Istebna apelowała o niewyprzedawanie rodzimej ziemi, o zatrzymanie w swym posiadaniu tych pięknych pól na zboczach beskidzkich groni, o ochronę naszego dziedzictwa – Ojcowizny. Niemal symbolicznie niedługo po tych słowach wybrzmiał utwór „Ojcowski Dom” w wykonaniu Zespołu Regionalnego Istebna, a wszyscy zgromadzeni powstali i śpiewali wraz z młodymi góralami.

Po zakończeniu Ceremoniału Dożynkowego Pani Wójt jeszcze raz zaprosiła na scenę współgospodarza tego wyjątkowego wydarzenia Księdza Biskupa Romana Pindla by pogratulować mu wspaniałego jubileuszu 40 lat posługi kapłańskiej i podarować wykonany z ceramiki z motywem koronki koniakowskiej wizerunek Matki Bożej. Podziękowała ona także Ministrowi Stanisławowi Szwedowi za wieloletnie wspieranie naszej gminy, zwłaszcza w tak ważnych dla nas przedsięwzięciach jak te mających na celu dobro rodzin, będących fundamentem każdej społeczności. Pan Minister otrzymał także piękny upominek w postaci płaskorzeźby – Godła Polski.

Po zakończeniu części oficjalnej goście i wielu uczestników korowodu udało się na przygotowany przez szkoły z Istebnej, Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej oraz Koło Łowieckie Istebna poczęstunek, na scenie natomiast rozpoczęła się pełna humoru i dobrej zabawy „rywalizacja” gazdów w konkurencjach takich jak: malowanie krowy, slalom z jajkiem i ubijanie piany oraz wspólne wieszanie prania. Wieś Istebna reprezentowali Halina i Henryk Jałowiczor, Jaworzynkę Agnieszka i Ryszard Kukuczka, a Koniaków Czesław i Bożena Suszka.

Popołudnie i wieczór upłynęły artystycznie – muzycznie i tanecznie. Zaczęło się od występu dobrze wszystkim znanego Zespołu Regionalnego „Istebna”, który jak zwykle wspaniale zaprezentował naszą kulturę. Następnie wysłuchaliśmy koncertu zespołu "Holeviaters ", którego repertuar oparty jest na utworach muzyki Łuku Karpat zaaranżowanych na styl rozkwitającego w latach 30-40 swingu i jazzu. Jako ostatnia na scenie pojawiła się  ekipa z zespołu The Nut, której żywiołem jest  mieszanka rockowej energii z tekstami z przekazem.  Tego wieczoru nie zabrakło jednak znanych, głównie polskich numerów zespołów Perfect, Dżem, Łzy, czy Bajm, które porwały publiczność do tańca.

Dziękujemy, że byli Państwo z nami!

Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej składa podziękowania:

 • wszystkim mieszkańcom z Sołtysami i Gazdami na czele za tak liczny udział i zaangażowanie w tegoroczne Dożynki Diecezjalno-Gminne,
 • Jego Ekscelencji Biskupowi Romanowi Pindlowi oraz wszystkim księżom Diecezji Bielsko- Żywieckiej za udział w obchodach oraz odprawienie uroczystych Mszy Świętych w intencji rolników i gospodarzy naszej gminy,
 • strażakom OSP z terenu Trójwsi oraz jednostkom Policji za zabezpieczenie korowodu, a szczególnie OSP Jaworzynka Centrum i OSP Koniaków Kosarzyska za bezpieczne ustawienie wszystkich wozów w amfiteatrze,
 • wszystkim zespołom i artystom, którzy uświetnili całość wydarzenia począwszy od Mszy Świętej, aż po ceremoniał i występy artystyczne na scenie istebniańskiego amfiteatru,
 • Gospodarzom i Szkołom za podarowanie kołaczy dożynkowych dla gości,
 • Dyrektorom  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej Danucie Haratyk-Woźniczce oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej Zaolziu Bogdanowi Ligockiemu, a także nauczycielom, pracownikom i rodzicom z obu szkół za pyszny obiad przygotowany dla uczestników korowodu i bogato przystrojoną kuchnię oraz grill. Poczęstunek sfinansowano ze środków budżetu Gminy Istebna w ramach dotacji przekazanych dla GOK. Wydano 1100 obiadów.
 • piekarniom Propiek, Frada, U Jonczoka i Koniaków za podarowanie przepięknie udekorowanych bochnów chleba dożynkowego,
 • KGW Koniaków za użyczenie okazałego wieńca dożynkowego, który świetnie uzupełnił wystrój istebniańskiego amfiteatru,
 • Jerzemu Kawulokowi i Stanisławowi Sikorze za podarowanie kwiatów do dekoracji sceny,
 • Barbarze Bielesz - Radnej Gminy Istebna za ufundowanie nagród do konkurencji dla Gazdów
 • Kazimierzowi Łackowi - Radnemu Gminy Istebna oraz wszystkim osobom, które użyczyły swoje plony do dekoracji Amfiteatru „Pod Skocznią”,
 • Kołu Łowieckiemu Istebna z Istebnej za przygotowanie i poczęstowanie uczestników korowodu oraz gości gulaszem z dziczyzny,
 • Właścicielowi PSB Golik w Istebnej za ufundowanie części owsa dla koni uczestniczących w korowodzie,
 • Właścicielom Marketu ,,REMA" za udostępnienie parkingu dla gości dożynkowych
 • Właścicielom Dworu Kukuczka za użyczenie sprzętu niezbędnego do wydania poczęstunku
 • wszystkim pracownikom za ogrom pracy włożonej w organizację Dożynek.

Fotogaleria dostępna na stronie: https://istebna.eu/turysta/fotoreportaze

Autor tekstu: Oliwia SzotkowskaDodał: Magdalena Rucka (9057)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2024/07/6 2024/07/7 2024/07/13 2024/07/14 2024/07/27 2024/07/28 2024/07/29